Tarieven – Tandartsenpraktijk Van Loon & Van Veen – Bergen op Zoom

Tarieven

Tarieven

Bij bedragen waar een * staat in de kolom M/T, betreft het bedragen exclusief de techniekkosten.
Alvorens u voor een bepaalde behandeling kiest, kunt u zich middels een begroting laten informeren over de geschatte kosten. De begroting kan, op uw verzoek, verder worden toegelicht door de behandelaar. Met het plannen van een behandelafspraak verklaart u zich akkoord met de geplande behandelingen en bijbehorende kosten.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Voor geplande afspraken die niet worden nagekomen of minder dan 24 van te voren worden afgebeld zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.