Tarieven – Tandartsenpraktijk Van Loon & Van Veen – Bergen op Zoom

Tarieven

Tarieven

Bij bedragen waar een * staat in de kolom M/T, betreft het bedragen exclusief de techniekkosten.
Alvorens u voor een bepaalde behandeling kiest, kunt u zich middels een begroting laten informeren over de geschatte kosten. De begroting kan, op uw verzoek, verder worden toegelicht door de behandelaar. Met het plannen van een behandelafspraak verklaart u zich akkoord met de geplande behandelingen en bijbehorende kosten.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Voor geplande afspraken die niet worden nagekomen of minder dan 24 van te voren worden afgebeld zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.